Eğitim Modelimiz
EZGİ Anaokulu Eğitim Modelini hazırlarken Çocuk Merkezli yaklaşımları olan Montessori, Çoklu Zeka ve Karakter Eğitimi programlarından yararlandık. Sizlere Okulumuzun Eğitim Modellerini kısaca tanıtmak isteriz:

MONTESSORİ : Bu programımız çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için fırsatlar tanır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için çocuklara özgür bir ortam sağlanır. Bu da çocuğun gelişimi için özgür bir çevre hazırlamayı gerektirir. Çocuk için oluşan engeller asgariye indirgenir ve çocuğun enerjisini kullanabileceği gerekli ortam sağlanır. Bu özgür ortam içerisinde çocuklar akranlar ve yetişkinlerle birlikte yaşadığı deneyimler sayesinde anlama, öğrenebilmenin zevkini tadar.

KARAKTER EĞİTİMİ : Öğrencilerin kendilerini kişiliklerinin güçlü ve zayıf yanlarıyla tanımalarını sağlamak, öğrencilerin kişilik motiflerine uygun bir tarzda zayıf yönlerini güçlendirerek ve aşırıya giden yönlerini zayıflatarak duygu, düşünce ve davranış boyutuyla toplumsal değerleri öğreterek gelecekteki yaşantılarında kişiler arası iletişiminde iyi bir vatandaş olarak toplum içinde etkili bir birey olabilmelerini sağlamaktadır. Verilmesi sağlanan karakterler saygı, hoşgörü, yardımseverlik, sorumluluk, adalet ve demokrasi, dürüstlük, özdisiplin, güvenilirlik, spor kültürü, Atatürkçülük, sabır, özgüven, bilimsellik, sevgi, dayanışma, vatanseverlik, bağımsızlık, estetik, misafirperlik, dostluk, sağlıklı olmaya önem verme, aile birliğine önem verme, çevreye ve canlılara duyarlılık.

ÇOKLU ZEKA : Araştırmacı GARDNER’ın vurguladığı gibi çoklu zeka teorisinin ileri sürdüğü zeka anlayışında anahtar sözcük çoğul’dur. Yani zeka çok yönlüdür. Ayrıca bireyin doğuştan getirdiği zekası da çok yönlüdür ve geliştirilebilir.

Çoklu zeka ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında zekayı 8 temel alan altında incelemek mümkün olmuştur. Bunlar sırasıyla:

SÖZEL – DİL ZEKASI
MANTIKSAL – MATEMATİKSEL ZEKA
GÖRSEL – UZAYSAL ZEKA
MÜZİKSEL – RİTMİK ZEKA
BEDENSEL – KİNESTETİK ZEKA
SOSYAL ZEKA
İÇSEL ZEKA
DOĞACI ZEKA

Yönetici

Comments are closed.

Recent Posts

Kahramanmaraş Özel Değirmen Anaokulu

Kahramanmaraş Özel Değirmen Anaokulu’nun geçmişi 35 yıl öncesine dayanıyor demek yanlış olmaz. Kurucumuz Mustafa Karagöz, 35 yıl önce başladığı öğretmenlik…

2 sene ago

Sakarya Atılım Kreş Anaokulu

Sakarya Atılım Kreş ve Ana Okulu olarak Eğitim Programımızda Yaş gruplarına uygun Özel olarak Hazırlanmakta ve haftanın ilk iş günü…

2 sene ago

Bağcılar Anaokulu

İkizler Anaokulu   Anaokulları çocukların gelişimi açısından oldukça etkilidir. Çocuklar anne babaları için en değerli varlıklardır. Böylesine değerli varlıklar için…

3 sene ago

Libadiye Yavrukuş Anaokulu

Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Yavrukuş Anaokulu YAVRUKUŞ ANAOKULUNA HOŞGELDİNİZ.. Sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Çocuğunuzla birlikteliğimiz hafta içi 08.00 / 18.00…

3 sene ago

İzmir Ayçiçeği Anaokulu

İLETİŞİM BİLGİLERİ M.E.B. Özel Ayçiçeği Anaokulu Mithatpaşa caddesi No:627 Küçükyalı-İZMİR İrtibat Telefonları Tel : +90 (232) 232 02 53 Tel…

3 sene ago